Tag Archives: โซลินอยด์วาล์ว

สามารถนำขายโซลินอยด์วาล์วมาใช้ได้อย่างใด

ขายโซลินอยด์วาล์ว คือเครื่องมือสวิตช์ที่สถิตแนวทางปฏิบัติหน้าที่ของแม่เหล็กไฟฟ้าทำหน้าที่เข้าร่วมกับกลไกเพราะใช้การป้อนไฟเป็นรูปสรุปการทำงานกำกับให้ลิ้นกลไกปิดหรือเปิดได้ คุมสัดส่วนของของไหลโดยใช้คอยล์กระแสไฟฟ้าสั่งเข้าร่วมกับลวดสปริงหรือว่าคอยล์กระแสไฟฟ้าอีกตัวเมื่อต้องการให้วาล์วอยู่อีกตําแหน่งขายโซลินอยด์วาล์วมีแม่เหล็กกระแสไฟสําหรับทําหน้าที่ปิดเปิดวาล์วเมื่อเปิดแล้วก็ปิดสวิตซ์ครั้นเมื่อกระแสไหลข้ามขดลวดตัวดึงดูดกระแสไฟฟ้า สนามตัวดึงดูดที่มีขึ้นจะดึงดูดเดือยวาล์วเพื่อจะเปิดวาล์ว รวมทั้งครั้นเมื่อปิดสวิทซ์ตัดกระแสไฟเดือยวาล์วจะทวนกลับสู่ตําแหน่งดั้งเดิมโดยความหนักเบาของตนเองเพื่อให้ปิดวาล์ว อย่างเช่น ขายโซลินอยด์วาล์วไฮดรอลิค ขายโซลินอยด์วาล์วลม ขายโซลินอยด์วาล์วน้ำ ขายโซลินอยด์วาล์วก๊าซ การเอาไปใช้งานให้ดูขายโซลินอยด์วาล์วคือเซนเซอร์ตัวนึงในระบบ สามารถเอาขายโซลินอยด์วาล์วมาใช้ได้เพราะตัวเครื่องมือเองนั้นจะประกอบด้วยสายไฟ 2 เส้น คือ VCC และ GND ถ้าเชื่อมวงจรกลุ่มนี้ครบถ้วนจากนั้นปล่อยให้กระแสหลั่งไหลขายโซลินอยด์วาล์วจะทำหน้าที่ทันที ถ้าหากตั้งใจเสริมชั้นเชิงเพิ่มเติมอาจทำได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องไป include ไลบรารี่ข้างนอกมาเพียงแค่ assign ค่าของขาที่ขายโซลินอยด์วาล์วต่อเข้าเพื่อจะประยุกต์การใช้งานได้เลย สำหรับท่านไหนที่สนใจโซลินอยด์วาล์ว ที่เด่นศักดาจัดจำหน่ายขายโซลินอยด์วาล์ว สามารถเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมทั้งสอบถามได้ที่ www.densakda.com เราเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ จัดหา ประกอบ จัดตั้ง บำรุงซ่อมแซม จวบจวนจนโยกย้ายเครื่องจักรกล อุปกรณ์เครื่องใช้ช่างต่าง ๆ พร้อมด้วยให้คำปรึกษาในการขายโซลินอยด์วาล์วและแผนการการใช้งานที่เหมาะสม อีกทั้งแนวทางเอาไปปรับใช้ที่ถูกต้องเช่นกัน