Tag Archives: สมัครรับตัวแทนจำหน่าย

ทราบคำว่า “รับตัวแทนจำหน่าย”

  หลายคนยังคิดไม่ออกกับคำว่า “ตัวแทนจำหน่าย”  จริงแล้ว ตัวแทนจำหน่ายก็หมายความว่าคนที่มีความให้ความสนใจในการขายสินค้าให้ผู้ครอบครองของซื้อของขายหรือผู้ครอบครองสินค้า เพราะว่าที่ไม่ต้องซื้อมาเพื่อขาย หรือไม่ถ้าพูดให้รู้เรื่องง่ายๆก็คือ ตัวแทนจำหน่ายก็เหมือนทำหน้าที่นายหน้าดีๆนั่นเอง โดยที่เจ้าของของซื้อของขายหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ จะกำหนดราคาไว้ให้ในค่าตัวแทนจำหน่าย ตัวอย่างเช่นทุนของสินค้า 1 อัน ราคา 100 บาท ราคาขายทั่วไปในท้องตลาด 150 บาท เจ้าของสินค้าหรือเจ้าของสินค้า เป็นไปได้ตั้งราคา 125 บาทให้ตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้สามารถมีสิ่งจูงใจในการขายให้ โดยที่ตัวแทนจำหน่ายจะเพิ่มราคาขายเท่าไหร่ก็สุดแล้วแต่ แต่ให้ขายได้ก็เพียงพอแล้ว แล้วเมื่อมีคนสั่งซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายแล้ว ตัวแทนจำหน่ายจะต้องแจ้งเจ้าของสินค้าหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ เพื่อเช็คสต๊อกสินค้าว่ามีของหรือไม่ ถ้าของพร้อมลูกค้าก็จะโอนเงินมาให้ตัวแทนจำหน่าย ซึ่งตัวแทนขายก็จะโอนเงินไปให้ ผู้ครอบครองสินค้าหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์อีกทีหนึ่ง แล้วเจ้าของสินค้าหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็จะส่งสินค้าให้ลูกค้าโดยที่จ่าที่อยู่เป็นผู้แทนจำหน่าย หรือเว็บไซต์ของตัวแทนนั้นเอง ซึ่งในแต่ละผลิตภัณฑ์ก็ควรที่จะเลือกให้ดีและคู่ควรมีคุณลักษณะที่น่ายอมรับได้จริง ก็จำทำให้กิจการตัวแทนจำหน่าย และรับตัวแทนจำหน่าย ได้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง