Tag Archives: น้ำมันฟู้ดเกรด

การทำงานของน้ำมันฟู้ดเกรด

การทำงานในการหล่อลื่น ภารกิจนี้คือภาระหน้าที่หลักเลยนะครับ โดนน้ำมันหล่อลื่นจะเคลือบชิ้นส่วนโลหะในเครื่องยนต์กลไกในประเภทเป็นฟิล์มเคลือบอยู่ที่ผิวโลหะเพื่อช่วยลดการลูบคลำกันโดยตรงขององค์ประกอบโลหะ โดยความหนาของฟิล์มนั้นขึ้นอยู่กับความหนืดของน้ำมันเครื่อง อาชีพในการถ่ายความร้อน ในช่วงที่เครื่องยนต์กลไกกำลังปฏิบัติงานนั้นจะเกิดความร้อนขึ้นโซน รอบๆฝาสูบ รอบๆกระบอกสูบ ลูกสูบ ข้อเหวี่ยงและ ชิ้นภายในต่างๆ ปั๊มน้ำมันเครื่องจะส่งน้ำมันเครื่องไปหล่อลื่นส่วนต่างๆ เมื่อน้ำมันเครื่องไหลกลับก็จะพาเอาความร้อนกลับลงไปสู่อ่างน้ำมันเครื่องด้วย จึงเป็นการขับถ่ายความร้อนให้ส่วนต่างๆของเครื่องจักรอีกทางหนึ่ง พันธกิจในการดูแลรักษาสนิมและการกัดเซาะ การเผาไหม้ในเครื่องจักรจะทำให้เกิดความชุ่มชื้นพร้อมทั้งไอน้ำ เป็นเค้ามูลให้เกิดสนิมกับอะไหล่ต่างๆ ขณะเดียวกันการเผาไหม้เชื้อเพลิงก็ทำให้เกิดกรดกำมะถัน ซึ่งสามารถกัดเซาะส่วนของเครื่องกลไกให้สึกหรอได้ น้ำมันฟู้ดเกรดมีข้อผูกมัดทำให้ไอน้ำและกรดกำมะถันเจือจางลงซึ่งช่วยดูแลสนิมและการกัดเซาะได้ อาชีพในการดูแลรักษาการรั่วของกำลังอัด น้ำมันเครื่องที่มีลักษณะเป็นฟิล์มจะช่วยเคลือบผนังกระบอกสูบ เพื่อทำหน้าที่ดูแลการรั่วของกำลังอัดภายในกระบอกสูบ ที่จะไหลผ่านระหว่างแหวนลูกสูบและกระบอกสูบลงสู่ห้องเครื่องของเครื่องกลไก ภารกิจในการทำความสะอาด การเผาไหม้ในเครื่องจักรกลจะทำให้เกิดเขม่าและผงโลหะ ซึ่งอาจทำให้เกิดการอุดตันข้างในอะไหล่เครื่องจักรกลได้ เพราะเพราะฉะนั้นน้ำมันฟู้ดเกรดมีหน้าที่ชะล้างเขม่าและดูแลรักษาการรวมตัวกันของผงโลหะที่อาจทำให้เกิดการตันได้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที http://www.lubeonline.net/productsAll.php?WP=GQAgG2rDqYyc4Uuw