Tag Archives: ทัวร์อิตาลี

บริการทัวร์อิตาลีที่คุณสามารถออกแบบการไปเที่ยวได้ด้วยตนเอง

เพราะว่าพวกเรามีให้บริการรถเช่าพร้อมคนขับเพื่อทัวร์ในอิตาลีพร้อมกับประเทศใกล้เคียงมากมายแนวทาง เพราะฉะนั้นพวกเราจึงแยกข้อแม้การมัดจำพร้อมด้วยการชำระค่าบริการตามรูปร่างรายการที่แตกต่างกัน ดังนั้น กรณีมุ่งหมายจองบริการแบบทัวร์อิตาลีต่อเนื่องหลายวัน (Multi Day Tour Program) เนื่องจากทัวร์แบบไม่ขาดสายหลายวัน (Multi Day Tour Program) นั้นต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในแต่ละขบวนการการเตรีมงานต่างๆ ตั้งแต่การดีไซน์การตระเตรียมการเดินทาง การคัดเลือกหาที่รับรอง การจองเรือน กับการจองตั๋วออนไลน์เพื่อเข้าชมแห่งกับพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ครั้นแล้วการจองบริการโปรแกรมทัวร์อิตาลีต่อเนื่องหลายวัน ทั้งแบบรายการเส้นทางพร้อมใช้ที่พวกเราบอกช่องทางไว้ในเว็บไซต์นี้ (Recommeded Program Designed by Italy In Luv) พร้อมกับแบบรายการเส้นทางที่ลูกค้าออกแบบเส้นทางเองหรือออกแบบร่วมกับพวกเรา (Custom Program Designed by You) จะถูกยืนยันล็อคคิววันที่ให้บริการอย่างสมบูรณ์หลังจากลูกค้าทำตามเงื่อนปมดังนี้แล้ว ชำระเงินมัดจำตามตกลงกันตั้งแต่ 20-30% จากค่าบริการเต็มล่วงหน้า ผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยาเพื่อยืนยันล็อคคิวบริการที่จำเริญ (ขอสงวนสิทธิ์ล็อกคิวันที่บริการให้กับลูกค้าที่ตัดสินใจวางมัดจำก่อน) เพื่อช่วยผู้ใช้ลดค่าใช้จ่ายจากค่าธรรมเนียมการโอนระหว่างประเทศที่ค่อนข้างสูงด้วยการโอนมัดจำเข้าธนาคารของพวกเราที่เมืองไทยได้แทนการโอนข้ามชาติ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ใช้อัตราเปลี่ยนจาก Sell Rate ของธนาคารกรุงศรีอยุทธยา ณ วันโอน ค่าตอบแทนส่วนที่เหลือทั้งมวล ลูกค้าชำระด้วยเงินสดกับพวกเราเมื่อพวกเราเดินทางไปรับผู้ซื้อแล้วภายในวันแรกของการเดินทาง