Tag Archives: ดับเพลิง

หลักการช่วยในการดับเพลิง

วันนี้ http://www.harn.co.th/fire-protection-ดับเพลิง/  เรามีแนวนโยบายง่ายๆในการดับเพลิงมาฝากจร้า  นั้นก็คือ การปราบตัวประกอบของการเกิดไฟอย่างใดอย่างหนึ่งออกไป หรือกำจัดทั้งสิ้น ในคราวเดียวกันเพราะไฟหากไม่ครบส่วนผสมทั้ง 3 ส่วนประกอบแล้วจะไม่มีการเกิดขึ้นของไฟอย่าง ถูกต้อง ด้วยเหตุนั้นวิธีการดับเพลิงแบ่งออกได้เป็น 3 วิธีการคือ 1.การทำลายเชื้อเพลิง 2.การทำให้เย็นตัวลง หรือการลดราคาอุณหภูมิ 3.การคลุมดับ หรือการกำจัดโพยมาน ( ออกซิเจน ) การกำจัดเชื้อเพลิง ทำได้ 3 ชนิดคือ 1.1 การอพยพเชื้อเพลิงออก หรือการตัดช่องทางหนุนเนื่องของเชื้อเพลิง เช่น การปิดก๊อก น้ำมันที่รั่วไหล / ปิดวาล์วของถังก๊าซ 1.2 การเปลี่ยนที่เชื้อเพลิงที่ติดไฟออกจากกองเพลิง เช่น ย้ายถังน้ำมัน ถังก๊าซ สารเคมี ออกจากที่เกิดเพลิงไหม้ 1.3 การท้ำให้ส่วนแบ่งของสิ่งที่ไหม้ไฟน้อยลง ได้แก่การแบ่งหรือกั้นแบ่งโควตาของสิ่งที่ติดไฟให้ เป็นกองเล็กๆเพื่อให้ดับได้โดยง่าย หรือการตีหญ้าที่ไหม้ไฟให้ส่วนที่ไหม้แตกแยกออกแล้วดับได้ การทำให้เย็นตัวลง คือการทำให้เชื้อเพลิงมีอุณหภูมิต่ำจนไม่สามารถลุกไหม้ต่อไปได้ ซึ่งตามธรรมดา เราใช้นำหรือสารเคมีเหลวเป็นตัวลดอุณหภูมิของสิ่งที่ไหม้ไฟ การคลุมดับหรือการกำจัดดินฟ้าอากาศ คือการลดจำนวนของออกซิเจนให้น้อยลง สิ่งที่ไหม้ไฟต้องการอากาศ (ออกซิเจน) เป็นตัวช่วยในการเผาไหม้ ออกซิเจนมีอยู่ในบรรยากาศประมาณ […]