Tag Archives: กำจัดปลวก

การดำรงชีวิตของปลวกและอาหารที่เป็นเหยื่อกำจัดปลวก

อาหาร​ ​คือ​ ​สารเซลลู​โลส​ ​ซึ่ง​เป็น​แป้งชนิดหนึ่งที่​อยู่​ใน​เนื้อไม้​ ​ซึ่ง​สารชนิดนี้​จะ​ถูกย่อย​โดย​ ​โปรโตซัว​ ​ที่มี​อยู่​ใน​ลำ​ไส้ของมัน​ ความ​ชื้น​ ​เนื่อง​จาก​ผนังลำ​ตัวของปลวก​เป็น​เนื้อเยี่อที่บอบบางมาก​ ​จึง​จำ​เป็น​ต้อง​อาศัย​ความ​ชื้น​ใน​การดำ​รงชีวิต​ ​การป้อง​กัน​และ​กำ​จัดปลวก​ ​วิธีที่ดีที่สุดวิธีหนี่งคือ​ ​การ​ใช้​สารเคมี​ ​ควารเลือกสารเคมีที่มีฤทธิ์คงทน​อยู่​ใน​ดิน​ได้​นาน​ ​และ​มี​ความ​ปลอกภัยสูงต่อคน​ ​สัตว์​เลี้ยง​ ​และ​สิ่งแวดล้อม​ ​และ​ควร​เป็น​สารเคมีที่​ได้​รับการขึ้นทะ​เบียน​ไว้​กับ​สำ​นักคณะกรรมการ​ ​อาหาร​และ​ยากระทรวงสาธารณสุข​แล้ว​เท่า​นั้น​ ​การป้อง​กัน​และ​กำ​จัดปลวก​ด้วย​สารเคมี​ ​มี​อยู่​หลายวิธี​เช่น​ ​การ​ใช้​สารเคมีชนิดสารละลาย​ ​สูตร​ EC ​หรือ​ SC, การ​ใช้​สารเคมีชนิดผง, การ​ใช้​แก๊ส​, การสร้างแนวป้อง​กัน​ปลวกก่อนการก่อสร้าง ใช้อาหารเป็นเหยื่อกำจัดปลวก เมื่ออาคาร​อยู่​ระหว่างการก่อสร้าง​ ​การปฎิบัติควรทำ​ให้​เสร็จสิ้นภาย​ใน​เวลา​เดียว​กัน​ ​ถ้า​มีการเพิ่มเติม​ ​ควรมีการปฎิบัติ​ซ้ำ​อีก​ ​เพื่อ​ให้​แน่​ใจว่าการฉีดสารเคมีครอบครุมทุกจุดของพื้นที่ก่อสร้าง​ ​ไม่​มีการละ​เว้นจุด​ใด​หรือ​มุม​ใด​ของอาคาร​ ​เพราะ​ถ้า​ละ​เว้น​ ​อาจ​เป็น​จุด​หรือ​ทางผ่านของปลวก​เข้า​สู่อาคาร​ได้​ ​หลังการก่อสร้าง​โดย​การเจาะพื้นอาคาร​แล้ว​อัดสารเคมีลงไป​ให้​ครอบคลุมทุกพื้ันที่​ ​ของ​ใต้​อาคาร​ด้วย​สารเคมี​ทั้ง​หมดเช่น​กัน​ เมื่อรู้จักชนิด และวรรณะของปลวกแล้ว  ก็ไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมค่ะ  ที่จะหาวิธีกำจัดปลวก เคมอินขอแนะนำการกำจัดปลวกด้วยวิธีการใช้เหยื่อล่อ หรือเหยื่อกำจัดปลวกในการกำจัดปลวกรับรองเห็นผลแน่นอนค่ะ