มารู้จักกับการยังชีพช่างถ่ายรูป โดย koh samui photographer

ช่างถ่ายรูป หรือ ช่างถ่ายภาพ คือบุคคลที่มีความเก่งในการถ่ายรูปโดยใช้กล้อง อาจจัดได้ว่าเป็นดารา เนื่องด้วยตากล้องสามารถจัดวางตัวประกอบ (composition) ที่จะปรากฏในรูปถ่ายก่อนลงมือถ่าย คล้ายกับทางของตัวละครนึกภาพทั่วไป แต่เป็นคนเด่นที่ฝันด้วยแสง หรืออาจจะจัดเป็นเพียงแค่ช่างผู้มีความสามารถอย่างเดียว

ช่างถ่ายรูปจำเป็นต้องเข้าใจแสงและส่วนผสมจึงจะสามารถชักรูป ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบและสวยได้ ซึ่งจะว่าด้วยทฤษฎีของแสงในฟิสิกส์โดยตรง แต่ช่างกล้องนำคุณลักษณะของแสงมาปรับใช้ใช้ให้เป็นศิลป์ได้ อาจมีอย่างในการนำเสนองานของตนที่แตกต่างกันไปตามปัญญาและจินตนาการของตน ซึ่งผลงานนั้นอาจไม่ถูกต้องหรือสวยงามตามทัศนะของคนทั่วไป

กล้องถ่ายภาพ หรือ กล้องถ่ายรูป เป็นเหมือนกล่องทึบแสง ทำหน้าที่รับแสงในจำนวนที่พอเหมาะพอควรเพื่อใช้ในการสร้างภาพ กลไกและชิ้นต่าง ๆ ของกล้องทำงานเกี่ยวเนื่องกันในการที่จะดูแลผลรวมแสงไปยังหน่วยรับภาพอย่างถูกต้องแม่นยำ อีกทั้งยังควบคุมความกระจ่างของภาพ ตลอดจนเอื้ออำนวยความคล่องต่าง ๆ ในการบันทึกภาพ

คำนิยามของการชักรูป มี 2 ประเด็น คือ

  1. เชิงวิทยาศาสตร์ หมายถึง การทำการตอบสนองระหว่างวัตถุไวแสงกับแสง
  2. เชิงศิลปะ หมายถึง การจินตนาด้วยแสงและเงารวมทั้งการผสมสีเพื่อถ่ายทอดคำนิยาม ความเข้าใจ ความรู้สึก หรือข้อคิดเห็น

บริการรับชักรูปด้วยคณะทำงานมือเก่า ไม่ว่าจะเป็น  koh samui photographer   Phuket photographer    Krabi photographer     Thailand Wedding Videographer and Photographer services

 

 

Comments are closed.