เครื่องไม้เครื่องมือนิวเมติก คือวัตถุเช่นไร นโยบายปฏิบัติราชการเป็นเช่นใด

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานในระบบนิวเมติก ที่สำคัญ ถือเอาว่า ชุดกรองลมดักน้ำ ชุดบริการลมอัด F.R.L Unit ใช่ไหม FRL Combination/ Preparation unit ใช้เพราะปฏิรูปคุณลักษณะลม ที่ได้รับการลดฝุ่นกับดักน้ำ ที่ออกมาจากที่ปั๊มลม ซึ่งเต็มไปด้วยไอน้ำ พร้อมทั้งยังคงมีขี้เถ้าหลงเหลืออยู่ แม้จะผ่านการลดไอ พร้อมทั้งผ่านหม้อกรองลมหลัก (Main Filter) แล้วก็ตาม

อักขระ F ไม่ก็ AF มาจากคำเต็มว่า Air Filter หรือว่าตัวกรองลมดักน้ำ ตัวกรองที่ใช้ในท่อลมสาขาก่อนเข้าเครื่องยนต์ สามารถกรองฝุ่นขนาดเกิน 40, 0.3 หรือ 0.01ไมครอน ให้เลือกสรรใช้กับกรองไอน้ำออกได้ เพราะด้วย ฟิลเตอร์ความจุใหญ่ที่ต่อหลังปั๊มลม จะมีตะแกรงกรองปริมาตร 50 ไมครอน

ตัวอักษร R ไม่ก็ AR มาจากคำเต็มว่า Air Regulator หรือไม่ก็ ตัวปรับความกดดันลม เครื่องมือปรับแรงดันลม เครื่องไม้เครื่องมือดูแลแรงดันลม

ตัวหนังสือ L ไม่ก็ AL มาจากคำเต็มว่า Air Lubricator หรือ ตัวผสมน้ำมันหล่อลื่น เครื่องมือผสมน้ำมันล่อลื่น อุปกรณ์ผสมน้ำมันหล่อลื่น

ชุดกรองลมดักน้ำ 9 แบบ 2 ตัวเรียงกัน เขียนสั้นๆว่า FR.L

ชุดกรองลมดักน้ำ 9 แบบ 3 ตัวเรียง เขียนสั้นๆว่า F.R.L

ตัวกรองลมดักน้ำปฏิบัติหน้าที่กรองละออง ทำให้ลมอัดมีความบริสุทธิ์ก่อนนำทางใช้งานโดยมีแผนการบริหารเช่นนี้ หมายความว่า เมื่อลมอัดพ้นช่อง (P1) เข้าคลีบ บังคับลม มีผลทำเอาลมเกิดการเวียน น้ำซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าลม ก็จะถูกเหวี่ยงไปปะทะกับหลอดแก้ว แล้วไหลลงสู่ส่วนล่าง ลมที่ไหลผ่านช่อง (P2) จะเป็นลมที่มีความสะอาด หรือว่าเผื่อคุณกำลังงมอุปกรณ์นิวเมติกคุณภาพสูงอยู่ ก็สามารถเข้าชมในเว็บไซด์นี้ได้ automationcluster.com

Comments are closed.