การวางแผนจัดตั้งเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

การออกแบบ และการวางแผนผังพื้นที่สำนักงานที่ดีเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับบุคลากร และแบ่งโซนตามความสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานช่วยเพิ่มระบบการทำงานภายในองค์กรดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและไม่วกวน เพื่อทำให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานและความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ยังต้องจัดกลุ่มเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์สำนักงานให้ความสะดวกต่อการควบคุมงานระบบต่างๆ เช่น โต๊ะทำงาน เก้าอี้สำนักงาน เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญและความจำเป็นอย่างมาก ไม่เพียงช่วยอำนวยความสะดวก แต่ยังเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กรได้อีกด้วย การเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงานควรคำนึงถึงการใช้งานหากมีความต้องการใช้มากหรือซื้อปริมาณเยอะๆ จะช่วยประหยัดงบของบริษัทไปได้มาก

ในการจัดวางเฟอร์นิเจอร์สำนักงานควรเป็นตามลักษณะของชุดโต๊ะทำงาน อาจมีลักษณะการจัดแบบกลุ่มก้อนหรือคล้ายกัน แต่มีการกระจายแยกโดยไม่มีข้อกำหนดที่ตายตัว ควรคำนึงถึงอุปกรณ์สำนักงานที่มีการใช้ไฟฟ้ามาเกี่ยวข้อง เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ ควรวางในตำแหน่งที่ชัดเจน เพราะบางสำนักงานอาจจำเป็นต้องใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ร่วมกัน การจัดควรคำนึงถึงลักษณะการใช้งานที่เน้นความสะดวกและปลอดภัยเป็นหลัก

นอกจากการคำนึงถึงความงามของเฟอร์นิเจอร์สำนักงานแล้ว ควรคำนึงถึงความสะดวกใช้งานได้จริงด้วย เช่น ตำแหน่งการวางจอคอมพิวเตอร์ หากอยู่บริเวณที่แสงส่องสะท้อนมาที่จอคอมจะเกิดเงาสะท้อนซึ่งก่อให้เกิดความรำคาญ และเป็นอันตรายต่อสุขภาพตา การออกแบบห้องประชุมซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจัดพื้นที่สำนักงาน การจัดเตรียมที่นั่งอาจมีจำนวนที่มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเจ้าของธุรกิจ และความต้องการพื้นฐานและพฤติกรรมของผู้ใช้งานทุกคน

Comments are closed.